Полезно

Актуални проблеми на новодомците – ремонти, отношения със съседи и влизане във владение

There are no translations available.

След ентусиазма, че имате нов дом, често следва период от няколко месеца, в който можете да имате сериозно количество неприятности. Усещането, че щом сте си платили апартамента, вие сте приключили с проблемите си, често е илюзорно. Бъдете внимателни, следните ситуации са напълно реални и въпреки, че не изискват пряката намеса на адвокат /в ранния им стадий/, понякога стигат до съдебната скамейка, ако не са били потушени навреме.

Περισσότερα...
 

Адвокати – защита на правата ни

There are no translations available.

Всеки един гражданин е попадал в строго специфична ситуация, изискваща му необходимостта от специализирани и компетентни адвокати. Това са личности, упълномощени от закона да го прилагат и да действат според неговите норми. Благодарение на услугите им, ние защитаваме своите права, без да се налага да прекрачваме законовите граници и норми. Животът ни поставя множество капани и измъкването от тях е почти невъзможно без намесата на тези лица.

 

Адвокати – какво се крие под наименованието на професията?

Това са хората, упълномощени от закона да оказват правна помощ и съдействие, както на физически лица, така и на организационни групи. Те представляват своите клиенти в съдебната зала при спорове, разпри и друг вид обстоятелства. Освен това съветват и консултират по различни казуси и сделки.

В България тази общност, наречена адвокати, са структурирани и организирани в адвокатски колегии. Самата професия е обвързана със свобода на действията и независимост. Носителите им на информация – писма, книжа, досиета, доказателства и други са защитени и не подлежат на преглед, проверка или копиране. Този вид защита гарантира неприкосновеността на техните клиенти и правото да запазят нарушения, свързани с посегателства, кражби, лъжи и други.

Περισσότερα...
 

Доверие и сигурност чрез Сертификат Коректна фирма

There are no translations available.

Когато става дума за финансови резултати, най-добрият начин за тяхното постигане е съчетание между качеството на продукта и неговата реклама. Но едва ли има по-добра реклама за определени стоки или услуги от положителната настройка на потребителите към тях.

Клиентите избират своите покупки, водени най-вече от техния импулс и разбирания. Нерядко те могат да направят своя избор на стоки или услуги въз основа на ценностни характеристики. В основата на добрите търговски практики се крие увереността, че евентуалните клиенти ще възприемат определена марка като “своя“. За това много маркетингови стратегии целят избирането на продукти да се превърне в избор на “сърцето“, а не толкова на разума.

Περισσότερα...