ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

- ΑΣΤΙΚΟ
- ΠΟΙΝΙΚΟ
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ
- ΈΜΠΡΑΚΤΟ
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ
- ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ
- ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ.