Дейност

ДЕЙНОСТ:

- ГРАЖДАНСКО
- НАКАЗАТЕЛНО
- ТЪРГОВСКО
- АДМИНИСТРАТИВНО
- ТРУДОВО
- ВЕЩНО
- КОРПОРАТИВНО
- ПРАВО НА ЕС
- ЗАЩИТА И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА – СТРАСБУРГ
- ЗАЩИТА И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЛЮКСЕМБУРГ.
- МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО.