В какви случаи се нуждаете от адвокат?

Често срещани ситуации, когато може да се наложи помощ от юридическа консултация:

• стартиране на нов бизнес и откриване на фирма

въпроси свързани с наследство и подялба на имущество

• семеен проблем, като развод, спор за родителските права.

• неспазване на трудовото законодателство

• произшествие с телесна повреда или повреда на имущество

• и много други