ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΚΑΙ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, εξουσιοδοτήσεων, πιστοποιητικών, προσκλήσεων και νομική συνδρομή ενώποιον συμβολαιογράφου. Κατάρτιση συμβάσεων. Παροχή συμβουλών περί της απόκτησης ακινήτου, κατάρτιση δικαιολογητικών εγγράφων και προώθηση των διαδικασιών.