ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υπεράσπιση σε προδικαστική φάση και σε δικαστικές υποθέσεις. Εκπροσώπηση ενώπιον των οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εισαγγελίας. Σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού.