НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНО  ПРАВО

Защита в досъдебната фаза и по седебни дела. Представитество пред органи на МВР и прокоратура.  Сключване на споразумания.