ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικονομική εκπροσώπηση ενώπιον κρατικών και δημοτικών αρχών. Δικαστική προσβολή διοικητικών πράξεων, παροχής συμβουλών σχετικά με την φορολογική νομοθεσία και δικονομική εκπροσώπηση σε φορολογικές υποθέσεις. Παροχή συμβουλών σχετικά με τις παράνομες κατασκευές και τον Νόμο περί χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και δικονομική εκπροσώπηση στα θέματα αυτά.u/administrator/index.php