АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 

Процесуално представителство пред държавни и общински органи Обжалване на административни актове, Консултации в областта на
данъчното право и процесуално представителство по данъчни дела .  Конслутации в областта на незаконното строителство и ЗУТ и процесуално  представитество в тази насока.