ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομικές συμβουλές για αστικές υποθέσεις, δικονομική εκπροσώπηση και νομική υπεράσπιση σε όλα τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση των αστικών υποθέσεων .. Καταχώριση, μετατροπή και διάλυση συνεταιρισμών, αστικών εταιρειών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.