ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία˙ Κατάρτιση καταγγελιών προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων˙ Εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών σε υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων˙ Εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων˙ Παροχή συμβουλών και την ανάπτυξη σχεδίων υποβολής υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από την ΕΕ.