ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД

Консултации по правата на гражданите съгласно европейското законодателство; изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека;  извършване на необходимите действия по дела, образувани пред Европейския съд по правата на човека; представителство пред Европейския съд по правата на човека;  консултации и разработване на проекти за кандидатствуване за финансиране от еврофондовете.