Κοινωνική δραστηριότητα

 

Κοινωνική δραστηριότητα (Pro Bono)

Νομική βοήθεια, κοινωνική δέσμευση για καλές ιδέες και αξιόλογους σκοπούς.

 

Πιστεύουμε, ότι η πιο πολύτιμη κοινωνική συνεισφορά μας είναι η δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών στον μην κυβερνητικό τομέα.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχουμε δωρεάν νομική βοήθεια σε μην κυβερνητικούς οργανισμούς, κρατικά ιδρύματα και δημοτικές υπηρεσίες.