Το Δικηγορικό γραφείο J & J law group προσφέρει επαγγελματική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών - νομικές συμβουλές, συνδρομητική εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών, δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου και υποθέσεις που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Το γραφείο ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση βουλγαρικών και αλλοδαπών νομικών και φυσικών προσώπων, κυρίως από τη Δημοκρατία Ελλάδος, καθώς και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι γλώσσες εργασίας του γραφείου είναι τα βουλγάρικα, τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ρώσικα. Στόχος μας είναι η υπεύθυνη νομική εξυπηρέτηση των πελατών, η παροχή επαρκών συμβουλών και καθοδηγιών για τη λύση του προβλήματός Σας, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης αποφάσεων σε δύσκολες και πολύπλοκες υποθέσεις. Διακρινόμαστε για την εχεμύθεια στις σχέσεις μας με τους πελάτες και για την τήρηση της νομικής δεοντολογίας. Ιδιαίτερη σημασία για μας έχει η ευγενική συμπεριφορά και ο σεβασμός προς τον καθένα Σας. Η δικηρόρος Ζανέτ Ζελιάζκοβα κατέχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας „Αγ. Κλίμεντ Όχριντσκι” - διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο διοργανώθηκε από κοινού με τα Πανεπιστήμια στη Νανσύ και το Στρασβούργο - Γαλλία . Μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο εξετάζει κατά βάθος το νομικό και το δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθηγητές στο πρόγραμμα αυτό ήταν αποδεδειγμένοι ευρωπαϊκοί φωστήρες της ευρωπαϊκής νομικής θεωρίας και αδιαμφισβήτητοι παράγοντες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως – ο καθηγ. Jean - Paul Jacquet, ο καθηγ. Joel Rideau, ο καθηγ. Jean - Claude Gotron, ο καθηγ. Florence Benoit - Rohmer, ο καθηγ. Dominique Ritleng και άλλοι.