Адвокатска кантора J&J law group предлага високо професионално обслужване, като предоставя широк спектър от правни услуги – юридическа консултация, абонаментно обслужване на корпоративни клиенти, процесуално представителство по граждански, търговски, административни, наказателни дела, казуси с проблематика по европейско право и международното частно право.
Кантората е специализирана в обслужването на български и чуждестранни юридически и физически лица, предимно от Р Гърция, както и други държави членки на ЕС. 
Работният език на кантората е български , гръцки, английски и руски.
Целта ни е компетентното правно обслужване на клиентите, даване на адекватна консултация и съвет при решаване на Вашия проблем, включително реализирането на решения от трудни и сложни случаи. Отличаваме се с конфеденциалност в отношенията с клиентите и спазване на юридическата етика.
От особено значение за нас е вежливото и учтиво поведение, и отношение към всеки един от Вас.

Адвокат Жанет Желязкова е магистър по „Право на Европейския съюз” към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ - международна магистърска програма организирана съвместно с Университетите в Нанси и Страсбург - Франция. Магистърска програма, задълбочено изучаваща правната и съдебната система на Еропейския съюз. Преподаватели са били доказани европейски светила на европейската правната доктрина и безспорни фактори в европейските институции, като – Проф. Жан-Пол Жаке, проф. Жоел Ридо, проф. Жан-Клод Готрон, проф. Флоранс Беноа-Ромер , проф. Доминик Ритленг и др.

 

 

J&J Law Group  в Pravo-bg.com